Nápověda služby ASOL

Úvodní strana serveru ASOL

ASOL - logo - zobrazí se aktualizovaná úvodní strana

Úvod - zobrazí se aktualizovaná úvodní strana

Aktuality - informace o novinkách ve službách poskytovatele, určených uživatelům - akce, slevy, výstavy, nové produkty atd.

Nápověda - vysvětlující informace k jednotlivým funkcím webových stránek ASOL. Návody.

Kontakt - kontakt na poskytovatele služeb ASOL  a AGSOL, adresa, telefony, mail, mapa

Jak to funguje? -  Informace o službě ASOL - základní vysvětlení významu, účelu, fungování, možností využití této služby

Infolinka - Na tomto čísle je k dispozici náš operátor. Bezplatná telefonní linka slouží k poskytování informací o službě ASOL,webových stránkách, postupům registrací atd. Linka slouží i k vyhledávání poskytovatelů zemědělských služeb po telefonu. Provozní doba infolinky je v pracovních dnech od 7.00 hod do 15.30 hod.. Mimo tuto dobu je zde v provozu záznamník. Náš operátor Vás bude v nejbližší pracovní den zpětně kontaktovat.

můj profil - odhlásit se - tento odkaz se Vám zobrazí v případě že máte registrovanou nabídku nebo poptávku a jste přihlášeni. Slouží pro rychlý přesun na Váš uživatelský profil.

Hledám službu nebo stroj - přejdete do zeleného prostředí aktivního poptávajícího a budete informování o možnostech registrace Vaší poptávky. Po zaregistrování vaší poptávky obdržíte okamžitý výpis vyhovujících nabídek a do doby požadované realizace zemědělské služby budete průběžně informování zprávami a emailem i o všech vyhovujících nabídkách nových. Viz dále. 

Nabízím službu nebo stroj - přejdete do modrého prostředí aktivního nabízejícího a budete informování o možnostech registrace Vaší nabídky. Po zaregistrování a zveřejnění vaší nabídky obdržíte okamžitý výpis vyhovujících poptávek a po dobu registrace budete průběžně informování zprávami, emailem, případně i pomocí SMS o všech vyhovujících nabídkách nových.  Dále máte možnost, aby Vaše firma byla uvedena v katalogu VIP poskytovatelů zemědělských služeb. Viz dále.

Přihlásit se ke svému účtu - pro uživatele s registrovanou nabídkou nebo poptávkou. Po zadání emailové adresy a hesla, které jste při registraci nabídky nebo poptávky obdrželi emailem, se přihlásíte na svůj osobní, neveřejný profil. Zde můžete průběžně upravovat a měnit parametry registrovaných nabídek nebo poptávek. Viz dále.

Zapomenuté heslo - užijte pokud jste ztratili svoje přístupové heslo. Po kontrole identifikačních údajů obdržíte od administrátora na Vaši emailovou adresu heslo nové. 

Aktivní poptávky - zde je uveden informativní přehled aktivních poptávek, u kterých probíhá kontinuální vyhledávání vyhovujících nabídek na zemědělské služby. Konkrétní kontaktní údaje na poptávající obdrží majitelé registrovaných nabídek, které splňují potřebné požadavky poptávajících. Pro snadné vyhledávání ve všech registrovaných poptávkách slouží zeleně podbarvený filtr - nejdřív zvolte "zobrazit více poptávek" a potom ze Vám zobrazí filtr. Zadejte jestli hledáte poptávku po strojích na služby nebo službách, kategorii a druh služby nebo stroje, region který Vás zajímá, období na kdy je služba poptávána a klíčové slovo (např. typ preferovaného stroje...). Poté klikněte na tlačítko "zobrazit".

Aktuální databáze strojů a služeb - oborově členěná databáze nabídek na zemědělské služby nebo na stroje určené pro využití ve službách. V této databázi mohou listovat všichni návštěvníci těchto stránek, i ti, kteří zde nemají registrovanou žádnou aktivní poptávku. Nejdříve se zobrazí seznam jednotlivých kategorií a podkategorií, s uvedením počtu registrovaných nabídek. Při kliknutí na jednotlivou kategorii se zobrazí seznam konkrétních profilů služeb a strojů. V rámci seznamu je možné pomocí filtru profily řadit podle druhu stroje na službu, území kde je schopen službu vykonávat, období kdy je schopen službu vykonávat nebo klíčového slova. Poté klikněte na tlačítko "zobrazit". VIP nabídky mají v těchto seznamech přednost před nabídkami běžnými.

Nabídky jsou v databázi řazeny nejdříve podle zaplacené délky registrace a potom podle data zaregistrování nabídky.

Nabídky zaplacené na delší dobu jsou v databázi a výpisech vyhledávání uvedeny před nabídkami placenými na kratší období.

Nabídky registrované dříve, jsou v databázi a výpisech vyhledávání uvedeny před nabídkami registrovanými později. Tím jak nabídkám končí platnost, ostatní se v databázi i výpisech posouvají výš a výš.

V seznamu profilů jsou uvedeny základní informace o nabízených zemědělských službách. Pokud potřebujete více informací, klikněte na "zobrazit detail nabídky". Poté se zobrazí celý profil nabídky s podrobnými informacemi o službě a s informacemi o poskytovateli, včetně kontaktů. V případě že na webu Asol máte registrovanou aktivní poptávku, můžete, po zadání hesla, poslat nabízejícímu krátkou zprávu nebo dotaz - klikněte na "poslat nabízejícímu zprávu".

VIP dodavatelé - jde o seznam nabízejících firem - poskytovatelů zemědělských služeb, kteří mají svoje nabídky zaregistrovány dle tarifu VIP. Nejprve vyberete na mapě území které Vás zajímá a dostanete seznam VIP poskytovatelů zemědělských služeb z tohoto území, řazené podle abecedy. Po kliknutí na některého z nich se Vám zobrazí profil VIP poskytovatele s rozšířenou prezentací jeho firmy, včetně uvedení dalších aktivit, odkazů na vlastní www stránky a včetně fotografií. V případě že na webu ASOL máte registrovanou aktivní poptávku, můžete, po zadání hesla, poslat nabízejícímu krátkou zprávu nebo dotaz - klikněte na "poslat nabízejícímu zprávu".

 

Modrá strana pro vložení nabídky:

Hlavička - viz nápověda k hlavní straně

Hledám stroj nebo zemědělskou službu - zobrazí se Vám nabídka třech možných způsobů pro zadání aktivní poptávky.

Nabízím stroj nebo zemědělskou službu - přejdete na modrou stránku pro registraci aktivní nabídky

Vyplňte jednoduchý nabídkový formulář - k dalšímu kroku - zobrazí se Vám jednoduchý formulář pro vložení aktivní nabídky. Po zaregistrování vaší nabídky obdržíte okamžitý výpis vyhovujících poptávek a po dobu zvolené délky její registrace budete průběžně informování zprávami a mailem i o všech vyhovujících poptávkách nových. Po kliknutí na "nabízím stroj nebo zemědělskou službu" se vrátíte zpět na nabídku způsobů registrace aktivní poptávky. Nápověda vyplnění formuláře viz dále.

Jednoduše zdarma zavolejte na zelenou linku - náš operátor infolinky je Vám k dispozici. Poradí Vám s vyplněním nabídkového formuláře a registrací vaší nabídky. Provozní doba infolinky je v pracovních dnech od 7.00 hod do 15.30 hod.. Mimo tuto dobu je zde v provozu záznamník. Náš operátor Vás bude v nejbližší pracovní den zpětně kontaktovat.

Aktivní poptávky - aktuální databáze strojů a služeb - VIP dodavatelé - viz nápověda k úvodní straně.


Nabídkový formulář - 1. krok

Nabízím - povinný údaj - z předdefinovaných kategorií vyberete zemědělský stroj, který chcete nabízet pro využití v zemědělských službách. Nebo vyberete druh jiné služby, kterou chcete ostatním zemědělcům nabídnout.

Značka, typ/druh služby - povinný údaj - další upřesnění, například značka a typ Vašeho stroje, upřesnění nabízené služby. Tento údaj bude sloužit jako název Vaší služby v databázi.

Cena služby - nepovinný údaj - uvedete jednotkovou cenu vaší zemědělské služby, např. Kč/ha

Další informace - nepovinný údaj - další upřesnění vaší nabídky, doplňující informace, které chcete případným zákazníkům sdělit.

Nabídkový formulář - 2. krok

Službu jsem schopen poskytnout na území -  povinný údaj - Klikněte postupně na všechny státy, ve kterých je Vámi nabízená služba dostupná. Vždy se Vám zobrazí přehled všech územně správních jednotek daného státu (kraje, okresy....). Akční radius Vaší služby vytvoříte postupným zaškrtávánímm políček u příslušných území. Při označení nadřazeného území se Vám automaticky označí i všechny podřízené územní celky z tohoto území. (např při označení kraje se Vám automaticky zaškrtnou všechny okresy ležící v tomto kraji). Jakmile vytvoříte akční radius v rámci jednoho státu, můžete pokračovat kliknutím na další požadovaný stát, nebo pokračovat k dalšímu kroku.

Službu sem schopen poskytnout v termínu - povinný údaj - Slouží jako informativní údaj pro případné poptávající, pro jejich lepší orientaci.

Pro zadání termínů dostupnosti si vyberte jednu ze tří možností, která nejlépe odpovídá charakteru Vaší služby:

- celoročně - vyberte v případě, že službu jste schopni poskytovat v průběhu celého roku. (např. finanční služby nebo poradenství atd.)

- přibližně v těchto měsících - vyberte v případě, že termín dostupnosti Vaší služby se nedá přesně určit, pouze přibližně. ( týká se většiny zemědělských operací - závisí na počasí, dalších pracech, vázanosti strojů u jiných zákazníků atd.)

- přesně vymezené období - vyberte v případě, že termín dostupnosti Vaší služby znáte přesně. Hodí se pro operativní stanovení dostupnosti v krátkém časovém horizontu (např. moje sklízecí mlátička bude k dispozici za tři dny.... atd.). Formulář umožňuje zadat jedno, dvě nebo tři přesně vymezená období dostupnosti.

Nabídkový formulář - 3. krok

 Výběr tarifu - povinný údaj - vyberte tarif pro zveřejnění nabídky. 

V.I.P nabídka je v databázi nabídek uvedena přednostně. Přednost před běžnými nabídkami má také ve výpisech vyhovujících poskytovatelů zasílaných poptávajícím. Navíc je i firma VIP poskytovatele umístěna v katalogu V.I.P poskytovatelů s rozšířenou možností prezentace jejich firmy. (vlastní www stránky, fotky atd.)

Součástí tarifu VIP je i služba SMS echo - budeme Vás vždy neprodleně informovat pomocí SMS, že do systému byla zadána poptávka odpovídající parametrům Vaší nabídky. Získáte tak okamžitou informaci o Vašem novém potencionálním zákazníkovi. Služba je výhodná zejména ve špičkách (žně, podzimní práce...), kde hodiny doslova rozhodují.   

Nabídkový formulář - 4. krok - údaje o uživateli

 typ registrace - vyberte, zda jste osoba podnikající (právnická nebo fyzická osoba), tzn. firma, nebo nepodnikající, tzn. soukromá osoba

Vyplňte název firmy, případně jméno a přijmení a adresu.

Tři rozbalovací tlačítka - země, kraj, okres - je nutné vyplnit z důvodu správného fungování vyhledavače!

Vyplňte kontaktní osobu, IČ a DIČ.

Vykřičníkem označené kolonky jsou povinné. Údaje v nich slouží k vystavení daňového dokladu za naše služby a pro naši databázi.

Zaškrtnutím políčka uvedeného vedle kolonky povolíte zveřejnění tohoto údaje pro běžné návštěvníky těchto stránek. Kontaktní údaje budou uvedeny u nabídky na Vaši službu a u profilu Vaší firmy.

Po vyplnění všech povinných údajů a odsouhlasení zveřejnění vybraných údajů klikněte na tlačítko Další krok.

 

 

Nabídkový formulář - 5. krok - rekapitulace nabídky

Zde si zkontrolujte všechny Vámi zadané údaje. Případně se vraťte tlačítkem "zpět" a údaje si upravte.

Prostudujte si naše obecné Obchodní podmínky !

Zaškrtněte rámeček Souhlasím s obchodními podmínkami, a klikněte na tlačítko Dokončit

Vaše nabídka byla zadána do systému.

Nabídkový formulář - 6. krok - oznámení o úspěšném vložení Vaší nabídky

Pokud objednáváte placený tarif - zobrazí se číslo účtu, výsledná částka, konstantní symbol a variabilní symbol pro provedení platby za zveřejnění Vaší nabídky. Nabídka bude zveřejněna po uhrazení poplatku na náš účet. V případě neuhrazení tohoto poplatku do 14 kalendářních dnů po vložení nabídky do systému, bude tato automaticky stornována.

Pokračujte kliknutím na svůj profil pro přehled Vašich inzerátů - po odeslání vaší nabídky do systému Vám byl vytvořen Váš uživatelský profil. Na něm máte uveden přehled všech Vašich registrovaných nabídek a poptávek a Vaše kontaktní údaje. Svůj profil a všechny údaje a fotografie na něm, máte možnost kdykoli podle Vašich potřeb měnit a upravovat. Přístupové heslo pro vstup na Váš uživatelský profil Vám bylo zasláno na Vaši emailovou adresu v okamžiku vložení Vaší nabídky do systému.

 

Můžete také svou nabídku doplnit fotografiemi - máte možnost ke své nabídce vložit příslušné fotografie (např. foto Vašeho stroje nebo výsledků Vaší práce). První vložená fotografie bude sloužit jako reprezentativní foto Vaší nabídky v "aktuální databázi strojů a služeb" ve veřejné části.

Vyberte z Vašeho počítače příslušnou fotografii pomocí vyhledavače "procházet", zadejte její název (zobrazí se pod fotografií) a klikněte na tlačítko "uložit".

V případě, že objednáváte tarif zdarma, bude vaše nabídka ihned zveřejněna.

 

Zelená strana pro vložení poptávky

Hlavička - viz nápověda k hlavní straně

Hledám stroj nebo zemědělskou službu - zobrazí se Vám nabídka třech možných způsobů pro zadání aktivní poptávky.

Nabízím stroj nebo zemědělskou službu - přejdete na modrou stránku pro registraci aktivní nabídky

Vyplňte jednoduchý poptávkový formulář - k dalšímu kroku - zobrazí se Vám jednoduchý formulář pro vložení aktivní poptávky. Po zaregistrování vaší poptávky obdržíte okamžitý výpis vyhovujících nabídek a do doby požadované realizace zemědělské služby budete průběžně informování zprávami a mailem i o všech vyhovujících nabídkách nových. Po kliknutí na "hledám stroj nebo zemědělskou službu" se vrátíte zpět na nabídku způsobů registrace aktivní poptávky. 

Nápověda vyplnění formuláře viz dále.

Pošlete nám vzkaz s tím, co hledáte - jde o druhý způsob registrace aktivní poptávky, určený pro ty, kterým registrace pomocí výše zmíněného formuláře nevyhovuje. Do textového pole napište jednoduše vlastními slovy svůj požadavek, poptávku nebo přání a také kontaktní údaje. Jediným povinným kontaktním údajem je funkční emailová adresa pro zasílání vyhovujících nabídek. Zadání vaší poptávky do systému ASOL provede administrátor.

Jednoduše zdarma zavolejte na zelenou linku - náš operátor infolinky je Vám k dispozici. Na základě rozhovoru s Vámi a po Vašem souhlasu, provede zadání Vaší poptávky do systému. I zde je podmínkou sdělení fungující emailové adresy pro zasílání vyhovujících nabídek. Provozní doba infolinky je v pracovních dnech od 7.00 hod do 15.30 hod.. Mimo tuto dobu je zde v provozu záznamník. Náš operátor Vás bude v nejbližší pracovní den zpětně kontaktovat.

Linka slouží i k vyhledávání poskytovatelů zemědělských služeb po telefonu.

Aktivní poptávky - aktuální databáze strojů a služeb - VIP dodavatelé - viz nápověda k úvodní straně.


Poptávkový formulář - 1. krok

Po jeho vyplnění je 

Hledám - povinný údaj - službu - zadejte v případě, že hledáte zemědělskou službu a nemáte ujasněno, jakým strojem by měla být provedena. Zadejte také v případě, že hledáte službu, která se neprovádí strojem.

- stroj - zadejte v případě že hledáte zemědělskou službu konkrétním strojem

Služba/stroj - povinný údaj - z předdefinovaných kategorií vyberte poptávanou zemědělskou službu nebo stroj, kterým by poptávaná služba měla být provedena

Upřesnění poptávky - povinný údaj - zadejte upřesňující informaci o vaší poptávce. Např.: preferovanou značku,  požadavky na poskytovatele služby atd. Tento údaj bude sloužit jako název Vaší poptávky v databázi.

Předpokládaný termín - povinný údaj - zde uveďte termín, ve kterém by měla být služba provedena. Je zřejmé, že u řady operací přesné určení termínu není možné - doporučujeme proto zadat období delší, s dostatečnou rezervou před předpokládaným termínem, i po něm. Tím předejdete případným posunům a získáte širší výběr vhodných poskytovatelů služby. 

Na konci tohoto termínu pro provedení služby automaticky končí evidence Vaší aktivní poptávky v systému ASOL.

Okres - povinný údaj - vyberete okres, ve kterém má být zemědělská služba provedena

Další informace - nepovinný údaj - další upřesnění Vaší poptávky, doplňující informace, které chcete případným poskytovatelům zemědělské služby sdělit.


Poptávkový formulář - 2. krok

 

 typ registrace - vyberte, zda jste osoba podnikající (právnická nebo fyzická osoba), tzn. firma, nebo nepodnikající, tzn. soukromá osoba

Vyplňte název firmy, případně jméno a přijmení a adresu.

Tři rozbalovací tlačítka - země, kraj, okres - je nutné vyplnit z důvodu správného fungování vyhledavače!

Případně vyplňte i kontaktní osobu, IČ a DIČ.

Vykřičníkem označené kolonky jsou povinné. Údaje v nich slouží pro naši databázi.

Zaškrtnutím políčka uvedeného vedle kolonky povolíte zveřejnění tohoto údaje pro běžné návštěvníky těchto stránek. Kontaktní údaje budou uvedeny u Vaší poptávky a u profilu Vaší firmy.

Po vyplnění všech povinných údajů a odsouhlasení zveřejnění vybraných údajů klikněte na tlačítko Další krok.

 

Poptávkový formulář - 3. krok - rekapitulace poptávky

Zde si zkontrolujte všechny Vámi zadané údaje. Případně se vraťte tlačítkem "zpět" a údaje si upravte.

Prostudujte si naše obecné Obchodní podmínky !

Zaškrtněte rámeček Souhlasím s obchodními podmínkami, a klikněte na tlačítko Dokončit

Vaše poptávka byla zadána do systému.

 

Poptávkový formulář - 4. krok - oznámení o úspěšném vložení Vaší poptávky

 Pokračujte kliknutím na svůj profil pro přehled Vašich inzerátů - po odeslání vaší poptávky do systému Vám byl vytvořen Váš uživatelský profil. Na něm máte uveden přehled všech Vašich registrovaných nabídek a poptávek a Vaše kontaktní údaje. Svůj profil a všechny údaje a fotografie na něm, máte možnost kdykoli podle Vašich potřeb měnit a upravovat. Přístupové heslo pro vstup na Váš uživatelský profil Vám bylo zasláno na Vaši emailovou adresu v okamžiku vložení Vaší poptávky do systému.

 

Váš uživatelský profil

Název Vaší firmy, případně jméno - zde se zobrazí údaj, který jste zadali do nabídkového, případně poptávkového formuláře.

Číslo registrace - evidenční číslo, slouží pro vnitřní potřeby systému.

Adresa a kontaktní údaje - zde se zobrazí údaje, které jste zadali do nabídkového, případně poptávkového formuláře.

Účet založen - den, kdy byla vložena Vaše první nabídka nebo poptávka

Stav - údaj o tom, jestli je Váš účet aktivní - tzn. že minimálně jedna z Vašich nabídek nebo poptávek je platná.

Registrační údaje - po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí formulář s Vašimi kontaktními údaji. Zde máte možnost je kdykoli měnit.

Moje nabídky a poptávky - Zobrazí se přehled všech Vašich registrovaných nabídek a poptávek. Pro snadné vyhledávání ve všech registrovaných nabídkách a poptávkách slouží filtr. Zadejte kategorii a druh služby nebo stroje, region, období a klíčové slovo. Poté klikněte na tlačítko "zobrazit". 

Soukromé zprávy - V rámci tohoto webu máte možnost kontaktovat každého dalšího uživatele pomocí interních zpráv. Viz dále.

VIP profil společnosti - služba je funkční, pokud jste si při registraci Vaší nabídky zvolili tarif VIP. V.I.P nabídka je v databázi nabídek uvedena přednostně. Přednost před běžnými nabídkami má také ve výpisech vyhovujících poskytovatelů zasílaných poptávajícím. Navíc je i firma poskytovatele umístěna v katalogu V.I.P poskytovatelů s rozšířenou možností prezentace jejich firmy. (vlastní www stránky, fotky atd.)

Tlačítko slouží  pro úpravu VIP profilu Vaší firmy.

Aktuální dostupnost - zde můžete prostým klikáním myší na jednotlivé dny průběžně zadávat, zda je Vaše služba v daném termínu volná nebo obsazená. Nabídky, u kterých byla zadána aktuální dostupnost mají přednost před nabídkami, kde tato vyplněna nebyla.

tlačítko - moje nabídky a poptávky

Zobrazí se přehled všech Vašich registrovaných nabídek a poptávek. Pro snadné vyhledávání ve všech registrovaných nabídkách a poptávkách slouží filtr. Zadejte kategorii a druh služby nebo stroje, region, období a klíčové slovo. Poté klikněte na tlačítko "zobrazit". 

Na základním přehledu jsou uvedeny základní informace o nabízených nebo poptávaných zemědělských službách.

Upravit nabídku/poptávku - po kliknutí se vrátíte na nabídkový formulář se všemi parametry Vaší nabídky nebo poptávky. Zde je můžete libovolně upravovat, kromě údaje o době zveřejnění Vaší nabídky.

Po provedení změn klikněte na "uložit změny"

Fotografie nabídky - jen u nabídek - slouží pro přidávání nebo odebírání fotografií vztahujících se k Vaší nabídce. Vyberte z Vašeho počítače příslušnou fotografii pomocí vyhledavače "procházet", zadejte její název (zobrazí se pod fotografií) a klikněte na tlačítko "uložit".

Zobrazit fakturu - jen u nabídek - zobrazí se daňový doklad - faktura, na základě kterého proběhla Vaše platba za naše služby.

Odstranit nabídku/poptávku - po kliknutí bude Vaše nabídka nebo poptávka odstraněna ze systému.

Vyhovující poptávky /nabídky - žlutě podbarvené tlačítko - Zobrazí se seznam nabídek nebo poptávek, které svými parametry (druh služby, akční radius) vyhovují Vašim požadavkům. Protože Vaše nabídky a poptávky jsou evidovány dlouhodobě a služba ASOL probíhá kontinuálně, tento seznam vyhovujících nabídek nebo poptávek se neustále mění - podle toho jak nové nabídky nebo poptávky v systému přibývají nebo staré končí. 

O všech změnách v tomto Vašem konkrétním seznamu jste průběžně informováni mailem nebo SMS zprávami (v případě aktivace služby SMS echo)

Jednotlivé vyhovující nabídky nebo poptávky jsou v seznamu vyhovujících nabídek a poptávek uvedeny dle data přiřazení. Máte možnost je pomocí filtru řadit dle Vámi zadaných kritérií - druh služby, oblast, termín.

Po kliknutí na "zobrazit detail" obdržíte podrobný výpis parametrů nabízené nebo poptávané služby a kontaktní údaje zadavatele. 

 

tlačítko - soukromé zprávy

V rámci tohoto webu máte možnost kontaktovat každého dalšího uživatele pomocí interních zpráv.

Napsat zprávu - zadejte "ID příjemce" - jde o registrační číslo adresáta. Je uvedeno v každém podrobném výpisu nabídky nebo poptávky, vždy u kontaktních údajů zadavatele.

Zadejte "předmět zprávy" -  zobrazí se adresátovi v seznamu všech přijatých zpráv (např. Nováček - dotaz na cenu...)

Do prázdného pole vepište text zprávy.

Zadejte způsob odeslání zprávy - budˇ na emailovou adresu nebo do uživatelského profilu adresáta.

Klikněte na "odeslat" a zpráva bude odeslána.

Kontaktovat administrátora - postup je stejný jako u "napsat zprávu" - pouze v políčku "ID příjemce" je zobrazeno registrační číslo poskytovatele služby ASOL. Zpráva bude odeslána poskytovateli služby ASOL - administrátorovi těchto stránek. Zde uvádějte zprávy ohledně fungování těchto stránek, jejich náplně a podobně. Uvítáme Vaše podněty.

Doručené zprávy/odeslané zprávy - seznam všech příchozích a odeslaných interních zpráv v rámci tohoto webu.

V seznamu je uveden  - rámeček pro označení, odesílatel/příjemce, předmět zprávy, datup přijetí/odeslání, a možnosti:

"zobrazit zprávu" - zobrazí se Vám příslušná zpráva. Po kliknutí na "zpět na seznam" se vrátíte zpět na seznam všech zpráv.

"odpovědět" - zobrazí se formulář "napsat zprávu" s předvyplněným ID příslušného příjemce.

"smazat zprávu" - po klinutí vymažete příslušnou zprávu ze seznamu zpráv.

Zprávy můžete pomocí označovacího políčka dále označovat jako přečtené, nepřečtené nebo je ze seznamu odstranit.

 

tlačítko - VIP profil společnosti

Služba je funkční, pokud jste si při registraci Vaší nabídky zvolili tarif VIP. V.I.P nabídka je v databázi nabídek uvedena přednostně. Přednost před běžnými nabídkami má také ve výpisech vyhovujících poskytovatelů zasílaných poptávajícím. Navíc je i firma poskytovatele umístěna v katalogu V.I.P poskytovatelů s rozšířenou možností prezentace jejich firmy (vlastní www stránky, fotky atd.).

Tlačítko slouží  pro úpravu VIP profilu Vaší firmy.

Fotografie - zde máte možnost umístit reprezentující fotografie Vaší firmy (sídlo firmy, Vaše stroje, výsledky práce Vaší firmy atd...).

Vyberte z Vašeho počítače příslušnou fotografii pomocí vyhledavače "procházet", zadejte její název (zobrazí se pod fotografií) a klikněte na tlačítko "uložit".

Popis společnosti - zde vepište formou textu reprezentativní popis Vaší firmy (např. historii, zaměření, reference, služby atd.).